Về chúng tôi

logo nhà cái uy tín

The North American Soccer Reporters ( Trang nhà cái uy tín soccerreporters) là một nhóm gồm các nhà báo, phóng viên đưa tin về bóng đá trên truyền hình, đài phát thanh. Được thành lập vào tháng 11 năm 2007.

NASR’s thành lập với mục đích :

  • Nhằm thúc đẩy công việc cho các nhà báo ở Bắc Mỹ
  • Tạo tiếng nói thống nhất giữa các nhà báo, hợp tác và thông tin từ các tổ chức như The United States Soccer Federation, Major League Soccer, the United Soccer Leagues, the National Soccer Hall of Fame and the National Collegiate Athletics Association.
  • Cung cấp tài nguyên cho các nhà báo , biên tập viên

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

https://twitter.com/soccerreporters/
https://www.facebook.com/soccerreporters/
https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/10666861
https://myspace.com/nasoccerreporters
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Soccer_Reporters
https://www.pinterest.com/soccerreporterscom
https://www.flickr.com/people/soccerreporters
https://500px.com/p/soccerreporters
https://soundcloud.com/soccerreporterscom
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=gHhHz6MAAAAJ